Slagvägarna fastbultade

Basningen och arbetet med slagvägarna pågår för fullt. Vid skrivande stund är tre lager fastbultade av de totalt fyra. Dessa består av åländsk furu och har donerats av åländska välgörare.