Följ bygget

Förutom vår hemsida så kan du även följa med vad som händer under arbetsveckan via våra övriga kanaler.

Våra kanaler

Facebook - Länk: Emelia-bygget. Ny skuta på Åland

Youtube - Länk: Emelia Åland

Tidtabell

1889

Den första Emelia byggdes av skeppsbyggmästaren Erik Söderström på Tellholm, Hammarland.

2007

Diskussionen om en efterföljare/ ersättare till Albanus inleds. Valet föll på galeasen Emelia, som var en erkänt vacker och snabbseglande skuta. Emelias halvmodell finns på sjöfartsmuseet.

2015

Stiftelsen Emelia grundas.

2018

September. Ekvirket beställs från Danmark.
Oktober. Virket levereras till Åland. Byggarna får tillgång till hallen i Sjökvarteret. Bygget inleds.

2019

Januari. Tillverkningen av spant inleds.
Maj. Kölsträckning, de första spanten reses.
September. Mer ekvirke kommer.
November. Byggandet återupptas.

2020

Januari. Tillverkningen av spant fortsätter.
Februari. Mer ekvirke till spant kommer.
November. Byggandet av spant återupptas.

2021

Arbete med spant och förstäv.

2022

Spant, kölsvin, akterstäv och vägare. Emelia täcks in för vintern.

2023, hösten - 2024, våren

Resterande spant, däcksbjälkar och karvlar, knän, ridare 16 st.

Diagonalband däck, skarndäck, bredgång, reling, nagelbänk, akterspegel med stöttor och kärringar. Sliktning av utsida, spunning och våghål.

2024, hösten – 2025, sommaren

Däcksläggning, bordläggning, släthyvling av skrov, drevning och beckning av skrov. 

Drevning och beckning av däck, axelborrning, axel och propeller, roder och fästen i skrovet, sjösättningsramp och
muddring.

Sjösättning.

2025, sommaren – 2026

Inredning, motor, teknik, rigg. Jungfrufärd.

Överlämning till Skeppsföreningen Albanus.