Balkvägarna på plats

I mitten av februari lades den sista balkvägaren på sin plats i Emelias skrov.