En kort lägesrapport

Med hjälp av bilderna har vi försökt åskådliggöra i vilket skede vi är i byggandet.