De första spanten har rests

Tisdagen den 28 maj var en stor dag för galeasbyggarna! Då restes det första spantet. De övriga, som byggts under vintern, är också på plats. Under sommaren tar skeppsbyggarna en paus, men byggplatsen i Sjökvarteret i Mariehamn är öppen för besökare. Attrapper av förstäven och av aktern har också byggts för att ge en uppfattning om skutans storlek.