Åland bygger en ny segelskuta

En ny skuta, en galeas, ska byggas på Åland – Emelia som blir över 20 meter lång med två master.

Emelia byggs nästan mitt i Mariehamn, i Sjökvarteret, och blir en kulturgärning inför publik. Besökare är välkomna att följa projektet från kölsträckning till sjösättning.

Konsten att bygga skutor har gedigna anor på Åland. Från 1850-talet till 1920 byggdes omkring 300 skutor i olika storlekar.

Med Emelia förs kunskaperna vidare till nya generationer – både hur man bygger och riggar men även hur man seglar en skuta.

Följ med bygget av Emelia som enligt planerna sjösätts 2023 – både här och i verkligheten!

Förvaltar ädla skuttraditioner

1889 byggde skeppsbyggmästaren Erik Söderström från Geta galeasen Emelia för bonden och affärsmännen Emil Mattsson i Hammarland. Emelia seglade sedan med bland annat fisk och ved från Åland till hamnar i Finland och Sverige. Nu återuppstår galeasen Emelia, som på sin tid var känd som en skuta med vackra linjer.

Stiftelsen Emelia står bakom det stora projektet som har flera syften:

  • att hålla liv i och bevara konsten att bygga traditionella träskutor
  • att ge ungdomar en möjlighet att lära sig att segla en skuta med allt som det innebär av sjömanskap och kunskap om hav och skärgårdsliv
  • att ge sjöfartsriket Åland en ny ambassadör. Emelia seglar under Ålands flagga och i varje hamn, som hon angör, får Åland positiv uppmärksamhet.

Var och hur?

Galeasen Emelia byggs i Sjökvarteret som ligger vid den östra stranden och på gångavstånd från Mariehamns centrum. Bygget sker i etapper och är öppet för publik. Här kan man följa med och se hur den stora skutan växer fram – från kölsträckning till bygget av spanter som sedan följs av bordläggningen då skutan får sina yttre former.

Efter bordläggningen ska skutan inredas med bland annat en kabyss, där måltider tillreds, och med kojplatser fördrygt 20 personer. Emelia får två master och minst åtta segel i olika storlekar. Riggningen i sig är ett stort projekt som kräver både kunskap och fingertoppskänsla.

Ansvariga bygg- och riggmästare är ålänningar, som lärt sig skeppsbyggnadskonsten i samband med liknande skutbyggen som genomförts på Åland i modern tid, i första hand bygget av galeasen Albanus som sjösattes 1988. Även lärlingar välkomnas – allt för att fler ska lära sig hantverket för att kunna förmedla kunskaperna vidare till kommande generationer.

Enligt tidtabellen inleds bygget i januari 2019. Sjösättningen beräknas ske 2023.

Emelia byggs av ek – ett starkt och tåligt virke som är betydligt mer rötbeständigt än furu. Beslutet att satsa på ek fattades för att säkerställa att Emelia håller i många decennier. Virket levererades från Danmark till Åland i oktober 2018.

Tidtabell för Emelia

2018

September. Ekvirket beställs från Danmark.
Oktober. Virket levereras till Åland. Byggarna får tillgång till hallen i Sjökvarteret. Bygget inleds.

2019

Januari. Tillverkning av spanter inleds. Kölsträckning.

2021

Juli. Seglingstävlingen Tall Ships Race angör Mariehamn. Bygget av Emelia visas upp.
Oktober. Arbetet med inredingen inleds.

2022

September. Arbetet med riggen inleds.

2023

Sjösättning. Emelia färdigställs.

2026

Maj. Emelia är seglingsklar och ersätter Albanus som tas ur verksamheten.

Ekonomi

Bygget av Emelia beräknas kosta 2,3 miljoner euro. Ålands landskapsregering bidrar med 25 procent av kostnaderna. Övrig finansiering utgörs av bidrag från fonder, näringslivet och allmänheten.

Vill du stöda projektet? Alla kan vara med och bidra till att levandegöra Ålands stolta skuttraditioner genom att köpa en spik, en bordläggningsplanka eller ett spant!

Läs mer här! 

Miljö och teknik

Detaljerade ritningar och allt tekniskt underlag har tagits fram. Emelia byggs enligt Det Norske Veritas regler för träfartyg och ritningarna är godkända av Trafi, trafiksäkerhetsverket i Finland. De uppfyller de säkerhetskrav som ställs i dag.

Emelia ska byggas och seglas på ett miljövänligt och hållbart sätt så att utsläpp och all påverkan på hav, luft och land minimeras. Under byggtiden följs teknikutvecklingen på alla områden, som rör bygget, i samarbete med företag, högskolor, institut och handikapporganisationer.

Varför?

Emelia ska segla i galeasen Albanus kölvatten. Albanus, som sjösattes 1988, byggdes med två huvudsyften:

  • att ta tillvara lokala skeppsbyggnadskunskaper
  • att få ett fartyg lämpligt för ungdomsseglingar för att på så vis trygga återväxten av ålänningar som kan konsten att segla en skuta.

Verksamheten kring Albanus har varit framgångsrik. Många ungdomar har fått smaka på segling ombord och lärt sig mer om både sjömansvett och skärgårdsliv. Flera har gått vidare och utbildat sig inom sjöfart.

Albanus har också med framgång deltagit i seglingstävlingen Tall Ships Race och har fått pris av organisationen Sail Training International för det målinriktade arbetet med ungdomar.

Albanus har också varit en utmärkt ambassadör för Åland. Fartyget och verksamheten har väckt positiv uppmärksamhet i varje hamn som hon angjort.

Men – ju äldre en träskuta blir desto dyrare blir underhållet och ingen träskuta håller för evigt. Stiftelsen Emelia är förutseende och ser till att den uppskattade och framgångsrika verksamheten, som bedrivits med Albanus, kan fortsätta utan avbrott den dag hon fasas ut. Därför har projekt Emelia dragits igång.

För vem?

Emelia ska liksom föregångaren Albanus användas för aktiv ungdomsverksamhet. Skutan kan även hyras av alla intresserade. Företag, föreningar, skolklasser och andra grupper kan hyra den – allt från kryssningar på några timmar till flerdagsresor med övernattning är möjliga.

Ombord får man, oberoende av förkunskaper, delta i olika arbetsmoment som att sätta segel, styra, beslå segel och laga mat. Även personer med funktionshinder kan med vissa begränsningar erbjudas en upplevelse till sjöss.

Vad är en galeas?

Seglande skutor finns i olika modeller och storlekar. Emelia är en galeas; en mycket vanlig typ av skuta i Norden under 1800-talet. De användes främst i trafik på Östersjön och kunde seglas av en liten besättning, två duktiga sjömän räckte.

En galeas har två master och är snedsegelriggad – seglen hissas i fartygets längdriktning i motsats till råsegel som man ser på de stora segelfartygen där seglen hänger ner från tvärgående rår i masten.

Vem vet mer?

Stiftelsen Emelia står bakom bygget av den nya galeasen.

Ordförande Björn Kalm +35840596893
Viceordförande Lars Berthen +3584573422759
Björn-Olof Erikson +3584573823161
Bo Sjöblom +358405957041
Ulla Vuolteenaho-Janzon +3584573428859
Britt Inger Wahe +358405501144
Sven-Anders Eriksson +358457313573