Bygget igång

Det nya året inleddes glädjande för Stiftelsen Emelia, Björn Kalm axlade ansvaret som ordförande för stiftelsen och byggarna Lasse Hagström och Kenneth Holmström startade upp spanttillverkningen i hallen i Sjökvarteret.

Spantlaven får skyddande yta

 

– Det finns mycket att göra innan Emelia är segelklar och kan ta över efter Albanus, men nu känns det bra när det konkreta byggandet har startat, säger Björn Kalm. Vi håller på att bygga upp en organisation av både avlönade byggare och frivilliga entusiaster, alla behövs om projektet skall ros iland. Det känns tryggt att det på Åland finns så mycken kunskap och så många experter vad gäller träskutor, både att bygga, rigga, sy segel och segla.

Emelia byggs på traditionellt sätt och enligt dagens normer, det är fråga om ett stort och kostsamt projekt och därför är insamlingen av medel en viktig uppgift för stiftelsen. Vi har ansökt om och redan fått en del understöd och donationer av både fonder och privatpersoner och Ålands landskapsregering stöder projektet med PAF-medel, men det behövs mycket mera. Vi funderar nu på olika sätt för oss att samla in medel, så att alla kan vara med och bidra, vi hoppas att det blir en minst lika stor folkrörelse på Åland och i skeppsbyggar- och seglarkretsar i Norden som det var kring Albanus.

Byggdetaljer börjar ta form

Föregångaren Albanus ungdomsseglingsverksamhet är lyckad och uppmärksammad, Albanus har ju haft stora framgångar och vunnit priser i Talls Ships Race-sammanhang, flera av Albanus prentisar har dessutom gått vidare till utbildning inom sjöfart. Deltagarna lär sig inte bara att segla utan de får en fantastisk social kompetens, de lär sig samarbeta och ta ansvar och på köpet får de en stor dos miljömedvetenhet, de upplever havet och skärgårdsmiljön och förstår vikten av miljöarbetet. Det är mycket viktigt att denna ungdomsverksamhet får en fortsättning.

Vi har redan diskuterat samarbete med olika träfartygsutbildningar i Norden och hoppas kunna bygga upp en lärlingsverksamhet med dem, de unika träbåtsbyggarkunskaperna måste bevaras och föras vidare till nya generationer, liksom seglingskunskaperna, i allt detta har ju Albanus varit en mycket uppskattad föregångare.